Wat zijn loonheffingen en hoe bespaar je hierop?

Iedere werkgever houdt loonheffingen in op het salaris van zijn personeel. Maar, wat zijn loonheffingen precies? En hoe bereken je de loonheffingen voor jouw werknemers? Werkgever houdt verplicht loonheffingen in Als werkgever ben je inhoudingsplichtige. Dit betekent dat je verplicht…

Lees Meer
VHM ABC | BALLEN HOOGHOUDEN

VHM ABC | BALLEN HOOGHOUDEN

vhm|abc is samen met We Matter BV, Repeat, Schieven Keizer Garantiemakelaars Epe en Bakkerij Marcel Commandeur trotse sponsor van de jeugdafdeling van Volleybalvereniging Ormi en maakt de (extra) training van de jeugd en CMV mogelijk!  

Lees Meer
Regeerakkoord 2017

Regeerakkoord 2017

In het regeerakkoord van het kabinet ‘Rutte III’ zijn onder meer de fiscale voornemens opgenomen. Enkele van deze plannen zullen van essentieel belang kunnen zijn voor uw positie en/of die van uw onderneming. Hieronder treft u alvast op hoofdlijnen de…

Lees Meer
RB Prinsjesdagspecial 2017

RB Prinsjesdagspecial 2017

"Dat Prinsjesdag dit jaar plaatsvindt in een tijd van kabinetsvorming betekent dat terughoudendheid geboden is bij het indienen van nieuwe voorstellen. Dat ontslaat de regering niet van de plicht te doen wat in het landsbelang is. Bijsturing is altijd nodig…

Lees Meer
SRA Samenvatting Belastingplan En Miljoenennota 2018

SRA Samenvatting belastingplan en miljoenennota 2018

U vindt hier een eerste, snelle overzicht van maatregelen met gevolgen voor bedrijven, maatregelen Inkomstenbelasting, maatregelen Autobelastingen en Overige Fiscale Maatregelen. De maatregelen komen uit de Troonrede, uit het Belastingplan, uit andere officiële Prinsjesdagstukken en uit het verwachte begrotingsakkoord 2018.…

Lees Meer

Kantoorpand: 2% of 6% bij overdracht?

Moet bij de overdracht van een kantoorpand 2% of 6% overdrachtsbelasting worden betaald? De Hoge Raad heeft recent een ruimere uitleg gegeven aan het begrip woning. Hierdoor kan in sommige gevallen ook bijvoorbeeld een kantoorpand met maar 2% overdrachtsbelasting worden…

Lees Meer

Nieuws inzake pensioen eigen beheer

Onderstaande informatie is van essentieel belang indien u een zogeheten Pensioen in eigen beheer (PEB) heeft opgebouwd. Duidelijk was dat de wetgever af wil van dit PEB. Er bestond echter nog enige onduidelijkheid over de fiscale voorwaarden waaronder het PEB…

Lees Meer

Pensioen eigen beheer

Duidelijk was dat de wetgever af wil van dit PEB. Er bestond echter nog enige onduidelijkheid over de fiscale voorwaarden waaronder het PEB kan worden afgewikkeld. De Eerste Kamer blijkt nu ook akkoord met de voorstellen. Wet uitfasering PEB en…

Lees Meer